Počet výsledků: 8

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Životní prostředí a zdraví: Životní prostředí a zdraví
zahrnout jen obhájené práce

Benešová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Životní prostředí a zdraví
Bakalářská práce: Chemické látky z prostředí jako narušitelé imunitní rovnováhy u lidí.

Ireinová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Životní prostředí a zdraví
Bakalářská práce: Mineralizace uhlíku a dusíku v zemědělských půdách konvenčního a ekologického pěstování olejnin

Kalousková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Životní prostředí a zdraví
Bakalářská práce: Použití pasivních vzorkovačů pro sledování přestupu organických polutantů textiliemi

Lörinczová, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Životní prostředí a zdraví
Bakalářská práce: Hladiny kadmia (Cd) v moči u dětí, dospívajících a mladých dospělých z České republiky

Navrátilová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Životní prostředí a zdraví
Bakalářská práce: Využití satelitních dat pro odhady vnějších faktorů životního prostředí s ohledem na zdraví člověka

Papierniková, Ema

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Životní prostředí a zdraví
Bakalářská práce: Biodostupnost organických polutantů z prachu v trávicím traktu

Slivová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Životní prostředí a zdraví
Bakalářská práce: Vliv vybraných faktorů exposomu na thyroidní markery

Vančová, Sabína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Životní prostředí a zdraví
Bakalářská práce: Pesticidy při pěstování olejnin - expozice a dopady na zdraví lidí, zvířat a ekosystémů