Počet výsledků: 45

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Životní prostředí a zdraví: Environmentální chemie a toxikologie PřF - Životní prostředí a zdraví: Matematická biologie, bioinformatika a modelování
zahrnout jen obhájené práce

Minaříková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Pasivní vzorkování v sedimentech pro stanovení koncentrací a dostupnosti organických znečišťujících látek

Nezvedová, Markéta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Vývoj metod hmotnostní spektrometrie pro stanovení proteinových markerů Alzheimerovy nemoci

Nováková, Zuzana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Hodnocení toxického potenciálu látek z atmosférických matric

Ondrušková, Gabriela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Spektroskopická studie nečistot na ledu

Otoupalíková, Alena

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Analýza estrogenních hormonů ve vodných matricích

Palátová Nežiková, Barbora

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Zdroje a distribuce perzistentních organických polutantů v ovzduší a atmosférické depozici střední Evropy

Pernica, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Stanovení alkylfenolů v environmentálních matricích

Peštálová, Natália

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Osud a biodostupnost starých a nových typů kontaminantů v půdách

Pípal, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Účinky látek a jejich směsí v akvatickém prostředí pro raný vývoj ryb

Priebojová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Charakterizace specifických účinků matabolitů sinic a řas

Sehnal, Luděk

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Chemická diverzita sinicových metabolitů v prostředí

Sobotka, Jaromír

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Zřízení sítě pro dlouhodobé globální monitorování organických polutantů ve vodním prostředí

Stuchlík Fišerová, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Metody hmotnostní spektrometrie pro hodnocení vlivu chemické expozice na lidský metabolismus

Svobodová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Přestup polutantů z půdy do bioty ve vztahu k rizikům pro terestrický ekosystém a zdraví lidí

Šudoma, Marek

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Moderní nástroje a přístupy pro studium osudu a biodostupnosti pesticidů v půdě a souvisejících složkách životního prostředí

Šulc, Libor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Expozice chemickým látkám a jejich zdravotní rizika v lidské populaci

Toušová, Zuzana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Efektem řízená analýza v identifikaci prioritních polutantů v povodích řek

Trávníčková, Eva

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Hodnocení biologických vlastností nových typů biocidních a antifoulingových povrchových úprav

Urík, Jakub

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Optimalizace, kalibrace a terénní testování pasivních vzorkovacích zařízení pro monitoring polárních organických látek.

Vašina, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Využití mikrofluidiky v proteinovém a metabolickém inženýrství