Počet výsledků: 61

Výsledky se týkají 3 oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta informatiky
Obor/plán
FI - Řízení softwarových systémů a služeb: Řízení kyberbezpečnosti FI - Řízení softwarových systémů a služeb: Řízení vývoje služeb FI - Řízení softwarových systémů a služeb: Řízení vývoje softwarových systémů
zahrnout jen obhájené práce

Babulík, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení kyberbezpečnosti
Diplomová práce: Vyhodnocení kvality dat otevřených skenerů a jejich využití na univerzitě

Bajanová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje softwarových systémů
Diplomová práce: Modern iOS Platform for Charity Donations

Baltazarovič, Peter

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje softwarových systémů
Diplomová práce: Recommender systems in Kentico Xperience

Balucha, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2021

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje softwarových systémů
Diplomová práce: A Hybrid Book Recommender System Utilizing Diverse-Item Selection Algorithm

Bateľ, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje softwarových systémů
Diplomová práce: Catalogue of Anti-Patterns in Java Enterprise Development

Brilla, Dávid

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje softwarových systémů
Diplomová práce: Vysoko zabezpečené dátové sklady pre uloženie citlivých heterogénnych dát

Cmarko, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje softwarových systémů
Diplomová práce: Aplikačné rozhranie pre rezervačný systém Ticketware

Dopjera, Norbert

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje softwarových systémů
Diplomová práce: Implementácia TES API pre Galaxy Pulsar

Ďurista, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje služeb
Diplomová práce: Monitorovanie a analýza výnimiek z aplikácií bežiacich v Microsoft Azure

Dvořák, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje služeb
Diplomová práce: Aplikace pro výběr dat hromadné korespondence

Fedin, Filip Daniel

(obhajoba byla úspěšná, ale titul Mgr. zatím nebyl udělen, protože studium nebylo absolvováno)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje softwarových systémů
Diplomová práce: Implementations of generalized quantum measurements in current quantum processors with limited resources

Gazdík, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje služeb
Diplomová práce: Tools for assisted configuration for monitoring and analysis of network traffic

Gregorík, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje služeb
Diplomová práce: Technické bezpečnostní politiky v organizaci

Holodňák, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2021

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje softwarových systémů
Diplomová práce: Analýza protokolov používaných na propagáciu a zisťovanie sieťových služieb

Horváthová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje softwarových systémů
Diplomová práce: An integration of automated call center into a SAP system

Hrinko, Adrián

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje služeb
Diplomová práce: Web browser supporting company security rules

Jančuš, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje služeb
Diplomová práce: Návrh a implementácia integrácie SW systémov za účelom digitalizácie správy budov

Kandová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2021

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje softwarových systémů
Diplomová práce: Electronic Occupational Health and Safety training in the information system

Kňazík, Matej

(obhajoba byla úspěšná, ale titul Mgr. zatím nebyl udělen, protože studium nebylo absolvováno)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje softwarových systémů
Diplomová práce: Paper Plane: OpenAPI Based Mocking Tool

Knetl, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Řízení softwarových systémů a služeb
Studijní plán: Řízení vývoje služeb
Diplomová práce: Vizualizace otevřených geografických dat