Počet výsledků: 1

Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Školní pedagogika: Školní pedagogika
zahrnout jen obhájené práce

Ševčík, Karel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Školní pedagogika
Studijní plán: Školní pedagogika
Disertační práce: Finanční gramotnost v projektovaném kurikulu