Počet výsledků: 3

Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Školní pedagogika: Školní pedagogika

Andrášik, Tomáš

(obhajoba dosud neproběhla)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Školní pedagogika
Studijní plán: Školní pedagogika
Disertační práce: Sebezkušenost jako součást profesní přípravy učitelů: Vývoj kurikula seminářů Sebezkušenostní příprava na profesi I a II

Miškov, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Školní pedagogika
Studijní plán: Školní pedagogika
Disertační práce: Potenciál učebních principů digitálních her uplatněný v e-learningu

Ševčík, Karel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Školní pedagogika
Studijní plán: Školní pedagogika
Disertační práce: Finanční gramotnost v projektovaném kurikulu