Počet výsledků: 31

Výsledky se týkají 5 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství chemie pro základní školy: Učitelství chemie pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Baranová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství chemie pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Soubor pracovních listů k vybraným tématům z učiva chemie na základní škole - Nekovy a polokovy

Drábková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství chemie pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Integrovaná témata ve výuce na základní škole

Gregorová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství chemie pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Využití vybraných aktivizačních metod v různých fázích vyučovacích hodin chemie

Havelková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství chemie pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Propojení učiva matematiky a chemie na ZŠ

Hoffmannová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství chemie pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Inovativní metody a možnosti výuky chemického názvosloví v 8. ročníku ZŠ

Holub, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství chemie pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Školní chemické pokusy pro učitele a studenty učitelství chemie

Janovská, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství chemie pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Analýza učebnic chemie

Jelínková, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství chemie pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Stanovení hořčíku a sodíku ve vzorcích spraší

Klaudová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství chemie pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Využití her ve výuce chemie

Klossová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství přírodopisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Tvorba studijního materiálu do výuky biochemie na ZŠ

Kolaciová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství matematiky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Výuka chemických výpočtů v rámci distanční výuky

Koubková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství chemie pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Příměstský tábor se zaměřením na přírodní vědy pro VIDA! Science centrum

Kuběnová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství chemie pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Chemie hrou pro žáky ZŠ

Maňáková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství chemie pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Inovace vybraných učebních materiálů z chemie pro žáky 9. ročníku ZŠ

Marada, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství fyziky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Technologie výroby alkoholických nápojů

Měcháčková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství chemie pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Využití videozáznamů ve výuce chemického názvosloví anorganických sloučenin s přihlédnutím k potřebám žáků s dyslexií

Nováková, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství přírodopisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Srovnání pojetí výuky chemie na ZŠ v České a Slovenské republice

Pólová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství chemie pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Využití interaktivních cvičení ve výuce chemie na základní škole

Roztočilová, Bára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Chemické detektivky (výuka chemie na ZŠ jinak)

Slabá, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství chemie pro základní školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro základní školy
Diplomová práce: Možnosti využití systému Pasco se zaměřením na měření koncentrace oxidu uhličitého