Počet výsledků: 60

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství dějepisu pro základní školy: Učitelství dějepisu pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Bábíček, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Dějiny Židů v Kyjově

Baštýřová, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: K rozpadu Československa a jeho ohlasu v denním tisku

Bednář, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Projekt integrované tematické výuky v hodinách dějepisu na ZŠ: Archeologie vrcholného středověku na Žďársku

Brabencová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Národnostní vztahy na Moravskokrumlovsku a Miroslavsku v první polovině 20. století

Cabala, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Mezi dvěma světy. Pohled na život s StB očima jejího příslušníka

Černá, Vladimíra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Křižanovsko a Velkomeziříčsko na konci druhé světové války

Dolejský, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Ze zlatých šedesátých do šedi normalizace aneb S koňskou silou v zádech. K proměnám výrobní filozofie mladoboleslavské automobilky

Dudová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Panství Uherský Ostroh v 16. a 17. století

Dvořáková, Alice

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: K implementaci vizuálních médií do dějepisné výuky na ZŠ v kontextu mnichovské krize: karikatura a fotografie

Dvořáková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Odraz českých mýtů a stereotypů moderních dějin v komiksu

Gabrhelová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: K využití edukativních médií ve výuce dějepisu na nižším stupni gymnázia

Gutwaldová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Zpracovatelský průmysl v Třešti od začátku 2. světové války do 90. let 20. století a jeho komparace s vývojem zpracovatelského průmyslu v Humpolci a Velkém Meziříčí

Halatová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Lokality protektorátní Ostravy

Havelková, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: "V Petěrburgu se bojuje! To je revoluce!" (s. 149). K didaktickému využití románu "Doktor Živago" ve výuce dějepisu

Hlavačka, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Historie napajedelské školy v letech 1948-1989

Hnilička, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Osudy vybraných československých letců RAF z Brněnska po druhé světové válce.

Hrbková, Renáta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Vybrané momenty v českých a slovenských učebnicích dějepisu

Hromada, Libor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Buchlovské panství v raném novověku

Janáček, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Proměny československého školství v letech 1937–1953 na příkladu školy v Borové u Přibyslavi

Jedlička, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: FC Baník Ostrava v letech 1972 až 2022