Počet výsledků: 18

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol PdF - Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
zahrnout jen obhájené práce

Forejtová, Bára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Studijní plán: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Výuka anglického jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy

Gregorová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Studijní plán: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Časová perspektiva studentů VŠ

Hanusová, Doris

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Studijní plán: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Ženy s Downovým syndromem v období adolescence a mladší dospělosti

Hedlová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství matematiky pro základní školy
Studijní plán: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Výuka matematiky u žáků se sluchovým postižením na 2. stupni základních škol

Hlaváčová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Studijní plán: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Zapojení žáků se specifickými poruchami učení do výuky německého jazyka na prvním stupni waldorfské základní školy

Hriadelová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství matematiky pro základní školy
Studijní plán: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Vizuální pomůcky k úlohám z matematiky pro žáky 7. ročníku základní školy se specifickými poruchami učení

Hubatková, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Studijní plán: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Komparace prezenční a distanční výuky žáků s poruchami autistického spektra na vybrané základní škole

Kočí, Heidi

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Studijní plán: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Vliv příměstského logopedického tábora na vybrané oblasti vývoje u dětí s narušenou komunikační schopností

Machová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Studijní plán: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Netolismus, závislost na internetu u žáků základních škol

Melcerová, Bronislava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství matematiky pro základní školy
Studijní plán: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Pohľad učiteľov matematiky na aktuálne problémy vo vyučovaní predmetu matematika na druhom stupni základnej školy

Nečasová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Studijní plán: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Analýza přístupů pedagogů k podpůrným opatřením u žáků s lehkým mentálním postižením v základní škole

Nováčková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Studijní plán: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Možnosti vzdělávání a podpory žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy se zaměřením na vzdělávací obor dějepis

Pitner, Patrik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Studijní plán: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Pedagogická podpora u žáků s poruchou příjmu potravy na středních školách

Remenárová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Analýza deficitov čiastkových funkcií a ich stimulácia aplikáciou autorského súboru výtvarných aktivít u detí v prostredí materskej školy

Škodová, Zdeňka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Studijní plán: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Žáci s ADHD a moderní technologie z pohledu pedagoga

Valičová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Studijní plán: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Problematika sexuality osob s Downovým syndromem v období dospívání

Váňová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Studijní plán: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Inkluzivní vzdělávání žáka se spinální svalovou atrofií a odlišným mateřským jazykem na běžné základní škole

Zemanová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství přírodopisu pro základní školy
Studijní plán: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Využití canisterapie v denních stacionářích a Základních školách speciálních u dětí s kombinovaným postižení