Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
zahrnout jen obhájené práce

Drury Sojková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
Studijní plán: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
Disertační práce: Aktuální role nových médií ve výtvarné výchově na druhém stupni ZŠ

Hájková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
Studijní plán: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
Disertační práce: Role výtvarné tvorby v kompenzaci a reedukaci jedinců s problémy a poruchami chování a emocí

Marvanová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
Studijní plán: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
Disertační práce: Komunikační aspekty konceptuálního umění

Ovčáčková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
Studijní plán: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
Disertační práce: Princip hry v umění a ve výtvarné pedagogice (hra jako metoda a forma výuky)

Szűcsová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
Studijní plán: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
Disertační práce: Softwarové umenie a galerijná prax