Počet výsledků: 48

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Zeměpis se zaměřením na vzdělávání: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Beneš, Šimon

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Toponyma užitá v lidových písních na území Hané

Beránek, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Analýza turistické infrastruktury jeskyně Balcarka

Bisová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Instagram jako inspirace do výuky zeměpisu

Burgmann, Oskar Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Geoinformační dovednosti v učebnicích zeměpisu pro základní školy

Dočekalová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Příležitosti pro terénní výuku na území města Poličky

Drábková, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: E-learningový kurz: využití Ozobotů v hodinách zeměpisu

Havlát, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Využití obnovitelných zdrojů energie v Jihomoravském kraji s implementací do výuky zeměpisu

Horutová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Žákovská zvědavost v geografii na základní škole: přehledová studie

Humlíček, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Využití aplikace Dashboard ve výuce zeměpisu

Chromečková, Alice

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Výukové materiály pro podporu porozumění důsledkům působení Měsíce na Zemi

Jourová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Revitalizace malých vodních toků jako nástroj pro zlepšení vodního režimu krajiny – případová studie z vybraného území

Komárek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Dostupnost bazénů k základním školám v Brně

Kovářová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Návrh naučné stezky o významu vody v krajině v okolí vodní nádrže Mostiště

Kratochvílová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Pojetí geografie v českých science centrech

Kroul, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Migrace obyvatelstva jako klíčové téma geografického vzdělávání: přehledová studie

Lapčíková, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Virtuální terénní cvičení v okolí obce Spytihněv

Lhotský, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vývoj koncentrací vybraných skleníkových plynů na území ČR jako téma do výuky na základních školách

Malásek, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Charakteristika vybraných zahrádkářských lokalit v Brně

Mannl, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Lokalizace a hodnocení tenisových sportovišť v Brně

Moos, Alexandr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Potenciál krajiny Rosicko-Oslavanska pro terénní výuku na ZŠ