Počet výsledků: 33

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Předškolní pedagogika: Předškolní pedagogika
zahrnout jen obhájené práce

Bejdáková, Sandra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Podpora začínajících učitelů v MŠ

Bognerová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Specifika práce učitelů mateřských škol ve věkově heterogenních a homogenních třídách

Brajerčíková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Přeměna výchovného přístupu v předškolním vzdělávání v České republice

Čapková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Výzkum vyšších poznávacích procesů u dětí předškolního věku

Čekalová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Příprava dětí na výuku čtení a psaní v mateřských školách

Černíková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Dodatečné odklady školní docházky u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Dobčáková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Role uvádějícího učitele v profesním rozvoji začínajícího učitele ve vybrané mateřské škole

Ferulíková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Výzkum vyšších poznávacích procesů u dětí předškolního věku

Fučíková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Preventivní a stimulační programy pro podporu školní připravenosti dětí předškolního věku

Greplová, Renáta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Pohled ředitelů mateřských škol na uplatnění canisterapie v předškolním vzdělávání v České republice

Hančíková, Renata

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Specifika nadaných dětí v MŠ v návaznosti na další vzdělávání

Hřibová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Problematika pohybové aktivity a zdravého životního stylu v implementovaném kurikulu předškolního vzdělávání ve Švýcarsku.

Jiroušková, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Předsudky a stereotypy v praxi učitelů mateřských škol a možnosti práce s nimi

Kalafutová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Podpora profesního rozvoje pedagogů v mateřské škole

Klinkáčková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Hra jako vzdělávací princip v mateřské škole

Kroupová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Proměny vzdělávací nabídky v mateřské škole od roku 1990 v České republice

Křipská, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Analýza výchovně vzdělávacích plánů v dětských skupinách

Kubíková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Intenzita pohybových aktivit v mateřské škole u dětí ve věku 4-6 let

Lamáčková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Analýza komunikačního stylu začínající a zkušené učitelky mateřské školy

Müllerová, Doubravka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Využití čtenářských kostek v prostředí mateřské školy