Počet výsledků: 46

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sportovních studií
Obor/plán
FSpS - Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
zahrnout jen obhájené práce

Dohnal, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2021

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Predikce tělesné výšky seniorů ze stop lokomoce

Dvořák, František

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Copingové strategie v brazilském jiu-jitsu

Eliášová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Šikana a kyberšikana dětí na základních a středních školách a její prevence

Fanta, Lubomír

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Technické a kondiční aspekty role útočníka v modelových sebeobranných situacích

Hašková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Metody tréninku pro bojovou činnost AČR v horském prostředí

Holub, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Kompetence příslušníků bezpečnostních složek pro práci se specifickými skupinami

Honsl, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Vliv fyzické zátěže na přesnost střelby

Horváth, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Výskyt sebeobranných situací v rámci centrálního urgentního příjmu Frýdek-Místek

Houser, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Copingové strategie u členů Horské služby České republiky

Jašek, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Bezpečnostní obavy studentů Masarykovy univerzity

Kaláb, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Vliv vybraných dechových cvičení na kardiovaskulární systém člověka a aerobní vytrvalost

Kosolap, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Výživové zvyklosti rekreačních a závodních karatistů.

Krejčí, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Neurologická zranění v boxu

Kroča, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2021

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Využití Wim Hofovy metody

Křivánek, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2021

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Četnost poranění při výcviku boje zblízka u Armády České republiky

Lenhart, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2021

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Didaktika boje s polní lopatkou ve výcviku boje zblízka v Armádě České republiky

Marc, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Tvorba metodických videomateriálů jako podpora distanční výuky

Matura, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2021

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Základní aspekty ochrany VIP osob

Michajlova, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Kompetece pro práci s osobami se specifickými potřebami

Mládenka, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Vliv vybraných dechových cvičení na respirační a autonomní nervový systém člověka - pilotní studie