Počet výsledků: 54

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sportovních studií
Obor/plán
FSpS - Kinantropologie: Kinantropologie
zahrnout jen obhájené práce

Smutný, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2009

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv komplexní metody rozvoje koordinačních schopností na zvýšení výkonnosti v oblasti kondičních schopností u studentů pilotního směru na UO v Brně

Starec, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2008

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Vývojové tendence sportovního výkonu v krasobruslení v kategorii mužů

Suliman, Fathi

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2006

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Effect of the suggested program depends on kicking the legs during swimming upon treatement of low back pain

Svobodová, Zora

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2009

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Analýza postojů ke sportovním pohybovým aktivitám studentů Masarykovy univerzity.

Trávníková, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2008

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv žonglování a dalších psychomotorických aktivit na rozvoj motorických dovedností a pozornosti u adolescentů se symptomy ADHD, poruch chování a učení

Valach, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2008

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Tvorba gymnastických pohybových dovedností v procesu motorického učení

Vasilcova, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Vplyv vývojovej dysplázie bedrového kĺbu na polohu päty, pronáciu chodidiel a chôdzu.

Vlčková, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2009

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv Halliwickovy metody plavání na kvalitu života tělesně postiženého jedince

Vychodilová, Renáta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Kinantropologie
Studijní plán: Kinantropologie
Disertační práce: Efekt pohybové intervence metodou facial fitness na rozvoj volejbalového výskoku

Wacková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2008

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv herního specialisty na některé dimenze života onkologicky nemocných dětí.

Winklerová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2009

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv vybraných hodin školní tělesné výchovy na aktuální psychický stav adolescentek

Zderčík, Antonín

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Možnosti využití software FuzzME v diagnostice úrovně výkonnostních předpokladů.

Zvonař, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2006

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Zdravotní stav, motorická výkonnost a pohybová aktivita populace středního a staršího věku.

Žák, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Kinantropologie
Studijní plán: Kinantropologie
Disertační práce: Hodnocení střelecké úspěšnosti na základě vybraných aspektů fyzického zatížení v biatlonu