Počet výsledků: 3

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Obor/plán
ESF - Podniková ekonomika a management: Podniková ekonomika a management
zahrnout jen obhájené práce

Hradílek, Jaroslav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Podniková ekonomika a management
Studijní plán: Podniková ekonomika a management
Disertační práce: Rozvoj metod strategického řízení

Janošová, Lenka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2020

Studijní program: Podniková ekonomika a management
Studijní plán: Podniková ekonomika a management
Disertační práce: Vztah Corporate Governance a diverzity orgánů společnosti

Kelemen, Peter

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2024

Studijní program: Podniková ekonomika a management
Studijní plán: Podniková ekonomika a management
Disertační práce: Dôležitosť hlbších znalostí pre manažérsku prax