Počet výsledků: 7

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Obor/plán
ESF - Veřejná ekonomie: Veřejná ekonomie
zahrnout jen obhájené práce

Chaloupková, Markéta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Veřejná ekonomie
Studijní plán: Veřejná ekonomie
Disertační práce: Kreativní města: Mapování a analýza kreativních hubů v ČR

Krajíčková, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Veřejná ekonomie
Studijní plán: Veřejná ekonomie
Disertační práce: Overtourism ve venkovském prostředí: případové studie českého kulturního dědictví

Molak, Maciej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomie
Studijní plán: Veřejná ekonomie
Disertační práce: Přeshraniční spolupráce jako alternativní způsob zabezpečování požární ochrany a její efektivnost

Müllner, Vojtěch

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Veřejná ekonomie
Studijní plán: Veřejná ekonomie
Disertační práce: Dobročinné půjčky v ekonomické teorii a praxi

Pejcal, Jakub

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Veřejná ekonomie
Studijní plán: Veřejná ekonomie
Disertační práce: Finanční management nestátních neziskových organizací

Rozmarinová, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Veřejná ekonomie
Studijní plán: Veřejná ekonomie
Disertační práce: Metodické aspekty hodnocení zdravotnických technologií (Health Technology Assessment) a jejich implikace ve vybrané oblasti zdravotnické péče

Řezáč, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Veřejná ekonomie
Studijní plán: Veřejná ekonomie
Disertační práce: Behaviorální aspekty penzijní reformy: spoření osob samostatně výdělečně činných