Počet výsledků: 77

Fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Obor/plán
ESF - Podniková informatika: Podniková informatika
zahrnout jen obhájené práce

Aubrecht, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Analýza současného stavu informačního systému vybraného podniku

Baron, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2023

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Využití analýzy obrázků v podnikové praxi

Borik, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2023

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Podnikatelský plán – herní studio

Cvíčelová, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2023

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Faktory ovlivňující rozhodování o investicích do IS/ICT: případová studie

Dražkovcová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2023

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Analýza využití cloud computingu

Dujsík, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Analýza velkých dat : Customer churn u internetového portálu

Dvořák, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2023

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Analýza zákaznických segmentů vybraného produktu ICT

Ferjanc, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2024

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Kompetence v oblasti projektového řízení v IT Auditu

Gašparovská, Sabína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Digitální transformace obchodního modelu v bankovnictví

Gerecová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Inovace funkcionality rezervačního systému

Grdinová, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2023

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Harmonizace informačních systémů po akvizici/fúzi

Grossmann, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2023

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Výzvy spojené s výměnou ERP

Guothová, Terézia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2023

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Návrh informační podpory pro spolupráci v malých týmech

Hanina, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2023

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Analýza a vizualizace dat v pohostinství

Holík, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2020

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Návrh analytické nadstavby CRM systému pro podporu rozhodování

Hontyk, Yana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Způsoby řešení výzev při poskytování Cloud Computingu

Horák, Jiří

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Návrh na optimalizaci informačního systému ve vybrané organizaci

Hreščáková, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2023

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Sociální proměnné a pozitivní a negativní elektronický word of mouth

Hynková, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Business Intelligence a rizika její implementace

Chaloupková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Podniková informatika
Studijní plán: Podniková informatika
Bakalářská práce: Limity formálních systémů: Případ využití SQL Server Reporting Services ve zvoleném podniku