Počet výsledků: 13

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté): Lékařská mikrobiologie a imunologie
zahrnout jen obhájené práce

Dvořáčková, Milada

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Monitorování rezistentních původců nozokomiálních infekcí rodu Staphylococcus a možnosti jejich terapeutického ovlivnění

Hakl, Roman

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Imunoregulační změny u hereditárního angioedému

Hamanová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Přirozené protilátky proti alfa-Gal epitopu: vývoj enzymové imunoanalytické metody a využití v klinické imunologii

Hrubá, Libuše

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Osídlení teplovodních systémů legionelami a amébami z hlediska praxe

Chovancová, Zita

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Funkční analýza protilátkové odpovědi u pacientů s běžnou variabilní imunodeficiencí (CVID)

Jelínek, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2014

Studijní program: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Aktivace HCMV-specifických CD8+ T lymfocytů in vitro pomocí adenylát-cyklázového toxoidu jako nosiče HCMV imunogenu

Mahelová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Candida dubliniensis, možnosti diagnostiky a její klinický význam

Nechvátalová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Flowcytometrická analýza periferních lymfocytů nemocných s primárními poruchami tvorby protilátek

Němcová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Využití metody real-time PCR v širokospektré detekci patogenů

Sittová, Martina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Vybrané typy bakteriální rezistence a možnosti jejich rychlé detekce

Šišková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Charakterizace kmenů Escherichia coli izolovaných z extraintestinálních infekcí

Tichá, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Sledování exprese znaku CD38 na CD8+ T-lymfocytech v diagnostice cytomegalovirové infekce u pacientů po orgánové transplantaci

Žaloudíková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Molekulárně mikrobiologická diagnostika u pacientů s infekční endokarditidou