Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 7938 (z toho těch, které nemají práci v archivu: 1158)

Fakulta
Lékařská fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Brabenec, Luboš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: Efekt neinvazivní mozkové stimulace na řečové a nemotorické projevy Parkinsonovy choroby

Brada, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Radiologická asistence
Studijní plán: Radiologická asistence
Bakalářská práce: Vliv pandemie COVID-19 na pokročilost nově diagnostikovaných onkologických onemocnění

Braggio, Virginia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Physiotherapy
Studijní plán: Physiotherapy
Bakalářská práce: Rehabilitation after knee arthroplasty

Brantálová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Informovanost sester o kompetencích ošetřovatelského personálu

Braunová, Adriana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Pediatrie
Studijní plán: Pediatrie (kombinovaný)
Disertační práce: Enterovirové meningitidy u dětí

Bravencová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Bakalářská práce: Způsobilost absolventů autoškol k poskytnutí první pomoci

Brázdilová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Optika a optometrie
Studijní plán: Optika a optometrie
Bakalářská práce: Polarizace světla – fyzikální princip, využití v souvisejících odbornostech i běžném životě

Brhlíková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Porodní asistence
Studijní plán: Porodní asistence
Bakalářská práce: Pověry, mýty a rituály o těhotenství, porodu a šestinedělí

Brisudová, Anna Mária

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Fyzioterapie
Studijní plán: Fyzioterapie
Bakalářská práce: Liečebne-rehabilitačný plán a postup u pacienta s paraplégiou

Brisudová, Anna Mária

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Diplomová práce: Veľkosť nočného poklesu diastolického krvného tlaku u mužov s ischemickou chorobou srdca

Brodanská, Lívia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Optika a optometrie
Studijní plán: Optika a optometrie
Bakalářská práce: Psychofyzika videnia

Brodanská, Lívia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Ortoptika
Studijní plán: Ortoptika
Bakalářská práce: Konsekutivní strabismus v ortoptice

Brosová, Sandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Erytrocyty premyté

Brožek, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Studijní plán: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Disertační práce: Použití speciálních pomůcek u obtížného zajištění dýchacích cest

Brtníková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2024

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Spolupráce zdravotnického záchranáře a porodní asistentky v terénu

Brudňák, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Vybrané akútne stavy detského veku v podmienkach prednemocničnej starostlivosti

Bruková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2024

Studijní program: Fyzioterapie
Studijní plán: Fyzioterapie
Bakalářská práce: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s funkční patologií nohy

Brunner, Kristián

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2024

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Fyzické předpoklady pro výkon povolání zdravotnického záchranáře – komparativní studie

Brýdl, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2024

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Postoj zdravotnického záchranáře k psychologické první pomoci

Březáčková, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Spektrum zachycených obligátních střevních patogenů u pacientů ve Fakultní nemocnici Brno