Počet výsledků: 14

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Neurologie (čtyřleté): Neurologie

Andrašinová, Tereza

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Disertační práce: Spondylogenní kompresivní neurologické syndromy - patofyziologie a klinický obraz

Doležalová, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Disertační práce: EEG prediktory výsledků operační léčby u pacientů s temporální epilepsií

Eliášová, Ilona

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Disertační práce: Použití transkraniální magnetické stimulaci k modulaci řečových a kognitivních poruch u pacientů s neurodegenerativním onemocněním mozku

Filip, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Disertační práce: Time Estimation and Other Non-Motor Functions of Cerebellum and Subcortical Circuits

Haršány, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Disertační práce: Analýza logistiky péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou v rámci trombolytického programu

Kovaľová, Ivana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Disertační práce: Nové metody diagnostiky polyneuropatie tenkých nervových vláken

Martinka, Ivan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Disertační práce: Epidemiologie myastenie gravis ve Slovenské republice

Pail, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Disertační práce: Postprocessing MR obrazů u pacientů s farmakorezistentní meziotemporální epilepsií a hipokampální sklerózou

Řehulka, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Disertační práce: Bilaterální postižení u epilepsie temporálního laloku

Šedová, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Disertační práce: Neuroepidemiologie cévních mozkových příhod v České republice

Šrotová, Iva

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Disertační práce: Neuropatická bolest a možnosti její diagnostiky

Veselý, Branislav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Disertační práce: Long-term prospective study of contribution of vascular, metabolic and inflammatory co-morbidities to cognitive and motor impairment in Parkinson's disease

Vlčková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Disertační práce: Neuropatie tenkých vláken - komplexní diagnostika a etiologie

Volný, Ondřej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Disertační práce: Neurozobrazování u pacientů s cévní mozkovou příhodou