Počet výsledků: 3

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Patologie (čtyřleté): Patologie
zahrnout jen obhájené práce

Lenz, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Patologie (čtyřleté)
Studijní obor: Patologie
Disertační práce: Analýza exprese nestinu v duktálním adenokarcinomu pankreatu

Tichý, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Patologie (čtyřleté)
Studijní obor: Patologie
Disertační práce: Analýza exprese c-Myb v kolorektálním karcinomu a její prognostický význam

Zambo, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Patologie (čtyřleté)
Studijní obor: Patologie
Disertační práce: Identifikace nádorových kmenových buněk ve vybraných nádorech dětského věku