Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru OPTO Optometrie (celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě)
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Specializace ve zdravotnictví: Optometrie
zahrnout jen obhájené práce

Čáslavská, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Dynamika akomodace a zornicové reakce u zdravých subjektů po aplikaci vysoce ředěného atropinu používaného ke zpomalení myopizace