Počet výsledků: 12

Výsledky se týkají zvoleného oboru ANIM Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (doktorské kombinované)
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté): Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
zahrnout jen obhájené práce

Frelich, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté)
Studijní obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Disertační práce: Podání dexametasonu v indikaci profylaxe PONV u dětí ve věku 3-15 let podstupující elektivní ORL výkony adenotomie a tonsillektomie v celkové anestezii. Rizika a vedlejší účinky této léčby.

Hruda, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté)
Studijní obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Disertační práce: Vliv metabolického stavu buňky na vnímavost k apoptóze indukované oxidačním stresem: studie na buněčné linii K-562

Kieslichová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté)
Studijní obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Disertační práce: Perioperační změny renálních funkcí při transplantaci jater

Klučka, Jozef

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté)
Studijní obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Disertační práce: Zajištění dýchacích cest u pediatrického pacienta

Košut, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2009

Studijní program: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté)
Studijní obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Disertační práce: Vliv terapeutického protokolu na mortalitu syndromu akutní dechové tísně v dětském věku

Kubricht, Viktor

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté)
Studijní obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Disertační práce: Vliv služby pro léčbu akutní bolesti (Acute Pain Service) na incidenci chronické pooperační bolesti

Mixa, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté)
Studijní obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Disertační práce: Vliv anestézie na výsledky diagnostické elektromyostimulace při operaci pacientů s anorektální malformací

Nohel, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté)
Studijní obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Disertační práce: Pooperační analgezie u pacientů po totální náhradě kyčelního kloubu

Ondrášková, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2009

Studijní program: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté)
Studijní obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Disertační práce: Vliv intraaortální balónkové kontrapulzace na renální funkce během septického šoku

Ročeň, Milan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté)
Studijní obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Disertační práce: FPSA (frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce) v terapii akutního selhání jater

Růžek, Lukáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté)
Studijní obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Disertační práce: Poruchy dýchání v anestézii a intenzivní medicíně

Seidlová, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté)
Studijní obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Disertační práce: Rekombinantní faktor VIIa u nezvladatelného krvácení v intenzivní péči: od experimentu ke klinické praxi