Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 7606

Fakulta
Lékařská fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Adámiková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Polohování extrémně a velmi nezralého dítěte

Adamová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Starostlivosť pôrodnej asistentky o potreby ženy prvé tri dni po pôrode

Adamová, Sabina

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Využití hmotnostní spektrometrie pro diagnostiku mnohočetného myelomu

Albino San Emeterio, Sebastiano

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Physiotherapy
Studijní plán: Physiotherapy
Bakalářská práce: Rehabilitation after knee arthroplasty

Alblová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Poruchy příjmu potravy z pohledu rizikových skupin dětí

Albrechtová, Dana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Optometrie
Diplomová práce: Korelace metod měření parametrů přední plochy rohovky

Albrechtová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Pohled NLZP na změnu pracovních podmínek na interním příjmu v době epidemie Covid-19

Aldinová, Haya

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Dentální hygiena
Studijní plán: Dentální hygiena
Bakalářská práce: Management u pacientů s klínovitými defekty

Al-Halabiová, Karina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Post-intensive care syndrom u pacientů s diagnózou COVID-19

Al-Mahmodi, Nabil Abdulah Ibrahim

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté)
Studijní obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Nízkofrekvenční elektrická stimulace kosterního svalstva v rehabilitaci pacientů s chronickým srdečním selháním

Alqurayshah, Ghaida

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Physiotherapy
Studijní plán: Physiotherapy
Bakalářská práce: Rehabilitation Plan and Process of Patients after Stroke

Ambrožová, Renata

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Dentální hygiena
Bakalářská práce: Dentální hygiena u seniorů

Amruz Černá, Kateřina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Disertační práce: Úloha microRNA v biologii a terapeutické rezistenci u B-buněčných malignit

Anderle, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Lékařská biofyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biofyzika
Disertační práce: Porovnání zrakové ostrosti, refrakce a aberací vyšších řádů u myopických očí po Femto-LASIK při použití standardní a wavefront-guided ablace

Andrašina, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté)
Studijní obor: Radiologie
Disertační práce: Endoluminální radiofrekvenční ablace žlučových cest

Andrašinová, Tereza

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Disertační práce: Spondylogenní kompresivní neurologické syndromy - patofyziologie a klinický obraz

Anomu, Akoma Omamuli

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Physiotherapy
Studijní plán: Physiotherapy
Bakalářská práce: Rehabilitation after lower limb fractures

Antalová, Natália

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Bakalářská práce: Problematika dekubitálnych lézií a ich operačné riešenie

Antalová, Natália

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Rany vznikajúce v súvislosti s poskytováním ošetrovatelskej starostlivosti v intenzívnej starostlivosti v pediatrii

Antonínová, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Dentální hygiena
Studijní plán: Dentální hygiena
Bakalářská práce: Ortodontická léčba fóliovými aparáty u dětí