Počet výsledků: 8

Výsledky se týkají zvoleného oboru ORL Otorinolaryngologie (doktorské kombinované)
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Otorhinolaryngologie (čtyřleté): Otorinolaryngologie
zahrnout jen obhájené práce

Formánek, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Otorhinolaryngologie (čtyřleté)
Studijní obor: Otorinolaryngologie
Disertační práce: Respirační papilomatóza - nové rizikové faktory

Gál, Břetislav

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Otorhinolaryngologie (čtyřleté)
Studijní obor: Otorinolaryngologie
Disertační práce: Chirurgická léčba nosní polypózy

Havlík, Radan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Otorhinolaryngologie (čtyřleté)
Studijní obor: Otorinolaryngologie
Disertační práce: Vliv binaurálního slyšení na srozumitelnost řeči při použití kompetitivního šumového signálu

Kraus, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Otorhinolaryngologie (čtyřleté)
Studijní obor: Otorinolaryngologie
Disertační práce: Poruchy dýchání ve spánku u dětí v dfsledku adeno-tonzilární hypertrofie a jejich mikrobiologické nálezy

Mrzena, Lubor

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2009

Studijní program: Otorhinolaryngologie (čtyřleté)
Studijní obor: Otorinolaryngologie
Disertační práce: Biopsie sentinelové lymfatické uzliny a její role v diagnostice a léčbě krčních metastáz u pacientů s karcinomem dutiny ústní

Mucha, Igor

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Otorhinolaryngologie (čtyřleté)
Studijní obor: Otorinolaryngologie
Disertační práce: Stanovení aktivity telomerázy u nádorů hlavy a krku

Ondrová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Otorhinolaryngologie (čtyřleté)
Studijní obor: Otorinolaryngologie
Disertační práce: Tonzilotomie v algoritmu léčby poruch dýchání u dětí

Urbánková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Otorhinolaryngologie (čtyřleté)
Studijní obor: Otorinolaryngologie
Disertační práce: Individuálně přizpůsobená terapie u onkologických onemocnění hlavy a krku - multifaktoriální analýza nutričního stavu jako důležitá součást komplexního diagnosticko-terapeutického algoritmu