Počet výsledků: 48

Výsledky se týkají zvoleného oboru PA Porodní asistentka (bakalářské kombinované jednooborové)
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Porodní asistence: Porodní asistentka
zahrnout jen obhájené práce

Ambrozová, Dana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2014

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Komplementární nefarmakologické přístupy v celostní péči o ženu, historie

Fajtová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Gestační diabetes u těhotných žen a práce porodní asistentky v prenatálním, perinatálním a postnatálním období.

Halouzková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Invazivní výkony v těhotenství

Hanušová, Zdenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Vertikálna poloha pri dojčení a jej využitie v praxi pôrodných asistentiek a v domácom prostredí

Hartlová, Karin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Fyzická zátěž porodních asistentek Nemocnice Boskovice

Chaloupková, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Diastáza - (ne)řešený problém?

Janíčková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Spolupráce porodních asistentek s lékaři během fyziologického porodu - pohled porodnich asistentek

Jeřábková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Postoje studentů Biskupského gymnázia v Brně k tématům výchovy k reprodukčnímu zdraví

Jirsová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Psychosociální faktory ovlivňující vnímání bolesti při porodu

Klimková, Marta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Postoj romských žen k reprodukčnímu zdraví

Korábová, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Posttraumatická stresová porucha po porodu

Králová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Edukace kojících žen při bezpečném zacházení s odstříkaným mateřským mlékem, evidence based přístupy

Kramná, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Dostupnost péče samostatných porodních asistentek působících v ČR

Kremláčková, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Vedení předporodní přípravy – zkušenosti porodních asistentek

Kršková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Prenatální příprava a její vliv na zvládání porodu a šestinedělí

Kubecová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2014

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Jsou patnáctiletí připraveni do života? Edukační projekt – sexuální výchova

Láníčková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Podpora bondingu ve fakultní nemocnici Brno

Lepková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2014

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Vliv fyzické aktivity na průběh těhotenství, porodu a šestinedělí

Lovecká, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Dokumentace samostatně působící porodní asistentky

Matoušková Šťastná, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Bakalářská práce: Zájem žen o poradenství a péči poskytovanou porodní asistentkou