Počet výsledků: 114

Výsledky se týkají zvoleného oboru IP Intenzivní péče (magisterské navazující kombinované jednooborové)
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Specializace ve zdravotnictví: Intenzivní péče
zahrnout jen obhájené práce

Augustinová, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Výskyt fibrilace síní po kardiochirurgických operacích

Bernátová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Znalosti všeobecných sester pracujících v intenzivní péči o technikách zajištění průchodnosti dýchacích cest

Bílková, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Syndrom vyhoření u sester v domácí intenzivní péči

Bílková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Agresivní chování pacienta na JIP a ARO z pohledu sestry

Bombalová, Helena

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Faktory ovlivňující rozhodování pacientů pro některou z modalit náhrady funkce ledvin

Bošáková, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Syndrom vyhoření u operátorů krajských zdravotnických operačních středisek zdravotnických záchranných služeb

Brojáčová, Danka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Výskyt katétrových sepsí u pacientů se zavedeným centrálním žilním katétrem.

Bursíková, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Znalosti všeobecných sester o problematice klostridiové infekce

Cacková, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Znalosti sester o komplikacích při péči o tracheostomované

Cehlárová, Lucia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Znalosti zdravotníků o problematice monitoringu intrakraniálního tlaku

Čížová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Pojem Do Not Resuscitate a omezená terapie v intenzivní péči

Čočková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Základní neodkladná resuscitace u dětí a laická veřejnost

Daňková, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Zmapování kvality života u pacientů s mechanickou srdeční podporou

Dočekal, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Neinvazivní ventilace z pohledu pacienta na oddělení intenzívní péče

Doležalová, Renata

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Motivace sester ke studiu na vysoké škole v kombinované formě

Donutilová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Adaptační proces u všeobecných sester v intenzívní péči

Drobniaková, Silvie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Akutní stavy na hemodialýze a jejich řešení

Drtilová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Akutní psychiatrické stavy u pacientů ve vazební věznici z pohledu sester

Dundálková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Profesionální nákazy v práci sestry intenzivní péče

Dvořáček, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Nežádoucí události v praxi sester v intenzivní péči