Počet výsledků: 301

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Specializace ve zdravotnictví: Zdravotní laborant
zahrnout jen obhájené práce

Andrlová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Novorodenecký screening cystickej fibrózy, molekulárna diagnostika, štatistické hodnotenie

Audová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Tvorba biofilmu u Staphylococcus aureus z klinického materiálu

Axmanová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Stanoveni vybraných matrixmetaloproteináz v nádorových buněčných liniích a v sérech pacientů s karcinomem prostaty

Babušíková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2009

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Posouzení výsledků stanovení fosfolipázy A2 asociované s lipoproteiny - Lp-PLA2 v souvislosti s aterosklerózou

Bačíková, Ladislava

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Laboratorní parametry septických stavů u dospělých a dětských onkologických pacientů

Bajajová, Kateřina

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Výsledky kontroly jakosti transfuzních přípravků ve vztahu k procesu jeho výroby a ve vztahu k pohlaví dárce krve

Balšínková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Význam genetického poradenství pro nosiče balancovaných chromosomových přestaveb

Bambulová, Klára

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Sledování produkce betalaktamáz u klinických kmenů Staphylococcus aureus

Báníková, Zdeňka

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Výroba kryoproteinu ve FN Brno

Bartková, Margita

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2009

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Využití metod molekulární biologie v detekci Toxoplasma gondii

Bartová, Radmila

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Využití imunocytochemie k průkazu cytokinů v buňkách získaných bronchoalveolární laváží

Bártová, Marie

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Porovnání odhadů glomerulární filtrace ze sérových hladin cystatinu C a kreatininu stanoveného enzymaticky

Bašná, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Funkční laboratorní vyšetření v alergologii - test aktivace bazofilů

Bednářová, Nela

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2014

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Stanovení celeru jako alergenu v potravinách metodou Real-time PCR

Bednářová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Porovnání relativního počtu hypochromních a hyperchromních erytrocytů z analyzátorů a z morfologického hodnocení erytrocytů ve skenovacím zařízení CellaVision DM96

Beláň, Ondrej

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: RAD51 Regulators: Shaping The Filament

Beranová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Zavedení imunohistochemické detekce rychlého a pomalého myosinu k typové klasifikace svalových vláken v myopatologické diagnostice

Berková, Tereza

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2009

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Analýza údajů na průvodkách u vzorků zaslaných na bakteriologické vyšetření

Bielaková, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2009

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Vyšetření antinukleárních protilátek u systémových chorob pojiva

Blažková, Edita

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotní laborant
Bakalářská práce: Přínos vyšetřování diferenciálního rozpočtu leukocytů periferní krve pro diagnostiku akutních leukémií