Počet výsledků: 18

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté): Stomatologie - Zubní lékařství
zahrnout jen obhájené práce

Bartošová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Disertační práce: Rizikové faktory vzniku zubního kazu a ověření metod primární intervence

Blahák, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Disertační práce: Vyhodnocení vybraných prediktivních faktorů karcinomů dutiny ústní

Bryšová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Disertační práce: Vliv morfologie báze ortodontického zámku na pevnost vazby ke sklovině

Daněk, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Disertační práce: Mukoadhezivní filmy určené ke krytí slizničních defektů dutiny ústní

Filipi, Kristína

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Disertační práce: Stav tvrdých a měkkých tkání dutiny ústní u pacientů s refluxní nemocí jícnu

Filipi, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Disertační práce: Kotevní implantáty v ortodoncii

Kučera, Ján

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Disertační práce: Biomechanika prenosu žuvacieho zaťaženia bikortikálneho enoseálneho implantátu pri monokortikálnom a bikortikálnom ukotvení

Liberda, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Disertační práce: Diagnostika a léčba onemocnění čelistního kloubu

Moravcová Balková, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2014

Studijní program: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Disertační práce: Molekulární regulace během vývoje kraniofaciálních struktur

Musilová, Kristína

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Disertační práce: Orální zdraví dětí ve věku 13 - 15 let, vztah mezi jeho ukazateli a genetickým pozadím

Pantuček, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2008

Studijní program: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Disertační práce: Nespolupracující pacient v dětském zubním lékařství

Peřina, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Disertační práce: Možnosti stanovení konstní denzity pomocí ortopantomogramu

Poskerová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Disertační práce: Diabetes mellitus a orální zdraví: klinické, mikrobiologické a genetické faktory ovlivňující vznik a rozvoj parodontitidy u diabetiků

Res, Oldřich

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Disertační práce: Hodnocení chirurgické léčby zlomenin zygomatikomaxilárního komplexu

Slapnička, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2009

Studijní program: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Disertační práce: Vliv aktivované a neaktivované plazmy bohaté na trombocyty (PRP) na proliferaci lidských osteoblastů a fibroblastů in vitro

Stránský, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2009

Studijní program: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Disertační práce: Chirurgické způsoby ošetření zlomenin dolní čelisti

Štembírek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Disertační práce: Prase jako experimentální model pro studium orofaciální oblasti

Tvardek, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2008

Studijní program: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Studijní obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Disertační práce: Pevnost vazby ortodontických adhezivních materiálů a jejich vliv na sklovinu