Počet výsledků: 14

Výsledky se týkají zvoleného oboru ONKO Onkologie (doktorské kombinované)
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Onkologie (čtyřleté): Onkologie
zahrnout jen obhájené práce

Brychtová, Yvona

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Disertační práce: Alogenní transplantace krvetvorných buněk po režimu s redukovanou intenzitou ve složení busulfan, fludarabin a antithymocytární globulin (ATG Fresenius): dlouhodobé výsledky

Hynková, Ludmila

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Disertační práce: Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie v léčbě nádorů mozku

Jurček, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Disertační práce: Monitorování průběhu terapie tyrozinkinázovými inhibitory u pacientů s chronickou myeloidní leukémií se zaměřením na molekulární podstatu vzniku primární a sekundární rezistence

Karásek, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Disertační práce: Prognostické a prediktivní faktory u adenokarcinomu pankreatu

Kazda, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Disertační práce: Význam spektrální magnetické rezonance v léčbě a sledování pacientů s nádory CNS

Kodytková, Daniela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Disertační práce: Optimalizace datamanagementu v dětské onkologii

Němeček, Radim

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Disertační práce: Predikce odpovědi na cílenou léčbu metastatického kolorektálního karcinomu

Obermannová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Panovská, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Disertační práce: Léčba a prognóza relabované a refrakterní chronické lymfocytární leukemie

Pilátová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Disertační práce: Systémové aspekty nádorové angiogeneze: regulace a biomarkery

Poprach, Alexandr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Disertační práce: Prognostické a prediktivní faktory u karcinomů ledviny

Pospíšil, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Disertační práce: Korelace obrazu MR spektroskopie v oblasti hipokampu a poškození kognitivních funkcí u pacientů po ozáření mozkovny

Stehlíková, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Disertační práce: Analýza minimální reziduální nemoci u leukémií a lymfomů metodou multiparametrické flowcytometrie

Szturz, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Onkologie (čtyřleté)
Studijní obor: Onkologie
Disertační práce: Nové diagnostické a léčebné metody u vybraných vzácných hematoonkologických diagnóz