Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 27820

Fakulta
Filozofická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Zichová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Automobil v malířském díle Theodora Pištěka

Zikmund, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Rychlost, klauni a sny: Sonda do programových textů avantgardy

Ziková, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Japanistika
Bakalářská práce: Formální projevy subjektivity v konkrétním japonském textu

Zimčíková, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a poradenství
Bakalářská práce: Prevence syndromu vyhoření u pracovníků podílejících se na resocializaci odsouzených

Zimolková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Anglický jazyk a literatura
Bakalářská práce: The Trees Are Dying: Ecocritical Comparison of Tolkien’s and Jackson’s The Lord of the Rings

Zimová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství historie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Využití digitálních vzdělávacích nástrojů ve výuce dějepisu

Zimová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Vztah osamělosti, sociální opory a naděje u vysokoškolských studentů v době pandemie COVID-19

Zobalová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Bakalářská práce: Každodenní život centralizovaných řeholnic v broumovském klášteře 1950–1960

Zrno Vondrů, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Estetika a kulturní studia
Studijní plán: Estetika a kulturní studia
Disertační práce: Estetika Władysława Tatarkiewicze

Zvereva, Anastasia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Teorie interaktivních médií
Studijní plán: Teorie interaktivních médií
Diplomová práce: Go back to the kitchen: Research on the phenomenon of sexism and misogyny in video game online communities in the Russian Federation

Žáčková, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury
Diplomová práce: Pravopisná problematika ve vybraných učebních materiálech pro studenty SŠ

Žánová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Bakalářská práce: Já vládnu, ty sloužíš: Analýza protagonistky seriálu Veliká v kontextu vývoje ženských hrdinek biografického filmu

Žďárská, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Problémové vztahy mezi učiteli a rodiči žáků prvního stupně základní školy očima učitelů

Železná, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Demolice krásy a nelidské umění: Příspěvek k estetické kritice moderní architektury

Želísko, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Obraz východoslovanských krajin a národů ve vybraných obrozenských črtách

Žemlová, Nina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Skandinávská studia
Bakalářská práce: Severeská mytológia v modernej kinematografii – komparácia pôvodných postáv s ich moderným prevedením

Ženožičková, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Ivan Klicpera: Jindra

Židková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Filozofie
Disertační práce: Zkoumání v hlubinách inspirace. Myšlenkové zdroje filozofie Viléma Flussera

Žilková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Vzdělávací dráha romských vysokoškolských studentů

Žoha, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Jazykovědná bohemistika
Diplomová práce: České složené číslovky