Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 27819

Fakulta
Filozofická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Bízková Doleželová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Diplomová práce: Action Research: Rethinking a B2 exam in English for Specific Purposes

Blahová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Diplomová práce: Prevalence symptomů posttraumatické stresové poruchy a copingové strategie u jednotek IZS

Blahová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Norský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Bůh hromu a blesku v severské a slovanské mytologii. Rituály a předměty s nimi spojené.

Bláhová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Teorie interaktivních médií
Studijní plán: Teorie interaktivních médií
Diplomová práce: Sociální roboti v kontextu teorie interaktivity zaměřené na vztah člověka a robota: Aktuální stav

Blahušiaková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Diplomová práce: Pověrčivost ve vztahu k výkonu v kognitivní a motorické úloze

Blahut, Libor

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Anglický jazyk a literatura
Bakalářská práce: Differences Between Czech and English Pronunciations of Latin

Blašková, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika
Bakalářská práce: Reprezentace morálních faktů ve vybraných uměleckých dílech 20. století: případ Gaut

Blažek, Robin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Dva otcové s dítětem: Ženský vzor při výchově v gay rodině

Blažíčková, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Diplomová práce: Hodnocení písemného projevu žáků 1. stupně ZŠ

Blažková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Spokojenost učitelů s online výukou v době mimořádných opatření na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Bobyleva, Alina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Management v kultuře
Studijní plán: Management v kultuře
Diplomová práce: Válečná kořist a její restituce mezi Německem a SSSR – problematika vlastnictví kulturních statků zabavených za druhé světové války

Bock, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Anglický jazyk a literatura
Studijní plán: Anglický jazyk a literatura
Diplomová práce: Patterns in female character-traits in Henry James’ short stories

Bocková, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Teorie interaktivních médií
Studijní plán: Teorie interaktivních médií
Bakalářská práce: Proměna ideálu ženské krásy v současných online reklamních kampaních

Bočková, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Španělský jazyk a literatura
Studijní plán: Španělský jazyk a literatura
Bakalářská práce: La novela policiaca y la mexicanidad en las primeras tres obras de Todo Belascoarán de Paco Ignacio Taibo II

Boháčová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: České základní školství v letech 1939 - 1955 na příkladu obecné a měšťanské školy v Horní Cerekvi

Bojanovská, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Ruský jazyk a literatura
Diplomová práce: Ukazovací zájmena v staroslověnštině ve srovnání s ruštinou a češtinou

Bojnanská, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie interaktivních médií
Bakalářská práce: Typológia búrania štvrtej steny vo videohrách

Boldišová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Diplomová práce: Krize středního věku

Bonczková, Weronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Skupina Formisté (Formiści) v kontextu evropských avantgardních směrů

Boor, Marián

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Brain processing associated with conflict adaptation and social cognition