Počet výsledků: 82

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
zahrnout jen obhájené práce

Jiráková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Analýza textů v uživatelském rozhraní antivirových programů

Kachlířová, Miroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Morfologická analýza neologismů v internetovém jazyce

Kalivodová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Tvorba uživatelského manuálu pro DEBDict a Deriv

Kaplanová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Sbírka lingvisticky motivovaných příkladů CQL

Kereková, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Návrh koncepce procvičování vybraných jevů lexikálního pravopisu

Klement, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Grafické rozhraní pro prediktivní zápis textu

Koláčková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Prezentace imperativu při výuce češtiny jako cizího jazyka

Koláčková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Sémantická analýza a jmenné fráze

Konečný, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Mělké sémantické valence a přechodová pravidla

Kovařík, František

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Pádová flexe českých číslovek v kombinaci s počítaným jménem

Kubeček, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Přehled užití vyjmenovaných slov z hlediska tvarů

Kunovský, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Pojetí stylu a stylistiky v časopise Naše řeč

Kurešová, Bernadeta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Zpracování frazeologismů do VerbaLexu, příklady z korpusu, pravidla užití, styl

Mach, Štěpán

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Identifikace syntakticky nejednoznačných vět

Machura, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Automatické doplňování interpunkce s využitím analyzátoru SET

Marková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Jazyk seznamovacích inzerátů na internetu

Martínková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Doplňování diakritiky do volného textu

Masopustová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Extrakce informací z popisků produktů

Mazáčová, Nella

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Aplikace typového systému pro valenční rámce

Melicharová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Vývoj pozice posesiv 3. osoby v nominální frázi – korpusová sonda