Počet výsledků: 82

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
zahrnout jen obhájené práce

Sláma, Dan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Projevy generačního rozdílu ve způsobu vyjadřování politiků

Stará, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Analýza pokynů k vypracování BP na fakultách MU

Stukalo, Oleksandr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Analýza mezijazykových vlivů ve slohových pracích studentů Českého centra Kyjev a návrh cvičení

Svoboda, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Automatické vyznačení českých slovosledných pozic a jednotek funkční větné perspektivy

Svobodová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Slovník překladových ekvivalentů pro lingvistiku

Šalšová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Automatická detekce obtížných překlepů

Šebestová, Běla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Vybraný problém homonymie slovesných tvarů z hlediska automatické morfologické analýzy

Šikulová, Ludmila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Propria mezi vyjmenovanými slovy

Škvařil, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Návrh algoritmu pro vyhodnocení bezkontextových pravopisných chyb

Šlápotová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Vybrané problémy automatického doplňování interpunkce

Šturc, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Systém pro zpracování dat a vyhodnocení morfologické segmentace češtiny

Tomečková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Značkování kategorie stupeň v pražském a brněnském automatickém zpracování české morfologie

Trifanová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Analýza chyb v diktátech žáků po absolvování 1. stupně ZŠ

Trněná, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Lingvistické aspekty otázek ve hře Česko

Trnovec, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Detekce anafor s využitím technik strojového učení

Tukačová, Sandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Frekvence a produktivita substantivního sufixu -ec na materiálu korpusu

Ulipová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Získávání informací o lidech z korpusu

Vacíková, Michala

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: E-learningový kurz k výuce syntaxe

Volková, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Použití vybraných anglicismů v českých textech korpusu CzTenTen12

Vostřelová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Příznakovost a frekvence