Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 27820

Fakulta
Filozofická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Brunclíková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Mediteránní studia
Studijní plán: Mediteránní studia
Bakalářská práce: Ženy jako válečné zajatkyně v řecké tragédii

Brychtová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Management v kultuře
Studijní plán: Management v kultuře
Diplomová práce: Decommissionning - selhání nebo cesta ke zdokonalení sbírek?

Bryol, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Historické vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Etnologie
Disertační práce: Venkovské prostředí přechodného území horské a nížinné části Moravy. Kulturní krajina a tradiční stavitelství

Brzkovský, Norbert

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Bakalářská práce: Československý pilot Vladimír Skrejšovský

Brzobohatá, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Norský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Dílo Jona Fosseho v českých divadlech: analýzy tří vybraných inscenací

Břečková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Management v kultuře
Studijní plán: Management v kultuře
Diplomová práce: Současný stav a budoucí rozvoj regionální kultury se zaměřením na region Slovácka

Břehovská, Jana

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Baltistika
Diplomová práce: Kieliopillisten ilmiöiden esittämisjärjestys S2-oppikirjoissa ja sen merkitys

Březina, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Diplomová práce: Redukované formy prézentních tvarů staročeského slovesa "býti"

Bubeníčková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Vybrané idyly v české próze 19. století

Bubníková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Psychologické aspekty přípravy vrcholových sportovců - tanečníků

Bubníková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Motivace a zkušenosti členů žákovského parlamentu

Buďa, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Románské jazyky
Studijní plán: Románské jazyky
Disertační práce: Umbundu a vliv jeho gramatiky na odchylky v morfosyntaxi angolské portugalštiny

Budínská, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Anglický jazyk a literatura
Bakalářská práce: Black Blues and White Rock: Jimi Hendrix and Racial Polarization in the Sixties

Budošová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Španělský jazyk a literatura
Studijní plán: Španělský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Análisis y clasificación del léxico español actual del medioambiente en la sección 'Contaminación' en EcoPortal.net

Buchlovská, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Cyrilometodějská tematika v díle Jana Köhlera

Buchtová, Sofie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Japanistika
Bakalářská práce: Jobikake – oslovovací výrazy v japonštině

Bujnáková, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny slovanských literatur
Disertační práce: Odraz česko-slovenských vzťahov v diele Rudolfa Pokorného

Buková, Terézia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Management v kultuře
Studijní plán: Management v kultuře
Diplomová práce: Súčasná premena vonkajšej reklamy a jej vplyv na vizuál verejných priestorov mesta Bratislava

Bulantová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Počítačová lingvistika
Studijní plán: Počítačová lingvistika
Diplomová práce: The Use of Sketch Engine Tools for Translators

Buličičová, Belinda

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Bakalářská práce: Resilience a copingové strategie u pacientů s roztroušenou sklerózou.