Počet výsledků: 10

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Makedonský jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Bayerl, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Makedonský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Makedonské předložky - jejich význam, použití a klasifikace ve spisovné makedonštině

Dimovska, Katerina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Makedonský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Makedonskiot i češkiot kako stranski jazici

Gogoská, Nikolina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Makedonský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Jazyk studentů a jejich vztah k němu na MU v Brně a na Univerzitě sv.Cyrila a Metoděje ve Skopji

Halgaš, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Makedonský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Spor o název státu Makedonie

Hejdová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Makedonský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Deminutiva v českém a makedonském jazyce

Kodytková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Makedonský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Použití prostředků konativní funkce v současném makedonském jazyce ve srovnání s češtinou a chorvatštinou (formy a formule oslovování)

Malperová, Vladimíra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Makedonský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Internacionalizmy francúzskeho pôvodu v macedónskom a slovenskom jazyku

Stavrovská, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Makedonský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Priem na makedonskite narodni prikazni kaj nas

Šulák, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Makedonský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Srovnání geografických názvů Ochridsko-prespánské oblasti s geografickými názvy České republiky

Trávníčková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Makedonský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Recepce makedonské literatury pro děti a mládež v České a Slovenské republice