Počet výsledků: 250

Výsledky se týkají 9 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Pedagogika: Pedagogika

Adamcová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Diplomová práce: Dějiny Základní školy Marie Kudeříkové ve Strážnici v letech 1945 - 1989

Aiblová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Diplomová práce: Dojíždění dětí do školy očima rodičů a jeho vliv na rodinu

Albrecht, Kamil

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Diplomová práce: E-learning na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Andrašší, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Diplomová práce: Adaptace tříletých dětí v mateřské škole očima jejich maminek

Augustinová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Souvislost mezi self-efficacy a syndromem vyhoření u učitelů základních škol

Barnetová, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Diplomová práce: Kompetence učitelů na základní škole

Bárová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Diplomová práce: Mají slabší studenti šanci na úspěch?

Bárta, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Diplomová práce: Syndrom Erasmus

Bartoníková, Vlasta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Diplomová práce: Postoje učitelů ke vzdělávání nadaných žáků v běžných třídách základních škol

Bařinová, Michaela

(obhajoba nebyla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Diplomová práce: Princip individualizace a diferenciace ve vzdělávání a jeho realizace v českém vzdělávacím systému

Bařinová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Diplomová práce: Princip individualizace a diferenciace ve vybraných strategických a programových dokumentech České republiky

Bedřechová, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Diplomová práce: Pohled na výuku založenou na spolupráci mezi studenty v terciárním stupni vzdělávání

Benešová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Diplomová práce: Učitelé v lavicích. K problematice zvládání studijních a pracovních povinností

Benová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Spravedlnost a nespravedlnost v jednání učitelů z pohledu žáků střední školy

Berlinská, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Diplomová práce: Tvořivost dětí předškolního věku v klasických a lesních mateřských školách

Beyblová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Diplomová práce: Budování ekonomické gramotnosti z pohledu učitelů gymnázií

Biedová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Diplomová práce: Limity vzdělávání dětí-uprchlíků v Řecku

Bláhová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Diplomová práce: Subjektivní teorie učitele o žácích

Bursíková Koldánová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Diplomová práce: Školní hodnocení žáků 1. stupně ZŠ očima rodičů

Bušova, Dana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Diplomová práce: Strategie učení cizích jazyků účastníků podnikového vzdělávání