Počet výsledků: 281

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Učitelství pro střední školy: Učitelství historie pro střední školy

Adamec, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Referát II A brněnského Gestapa 1939 - 1943

Bajer, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Únor 1948 na Jihlavsku

Baloghová, Simona

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Formovanie slovenskej zahraničnej politiky v rokoch 1990-1994

Bárta, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Odbojář Vincenc Koutník. Jeho činnost a proces před státním soudem

Bartecká, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Problematika identity pražské židovské inteligence 1. poloviny 20. století

Bařinka, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Svatováclavský sborník: Geneze a proměny

Benešová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Žďárský klášter v pozdním středověku

Berčíková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Obraz Ruska v českých učebnicích dějepisu pro střední školy

Boček, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Detektivní hra z prostředí brněnské kapituly v době baroka jako nástroj pro výuku dějepisu na gymnáziu

Borková, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Poutě na počátku 20. století na příkladu Papežské korunovace Matky Boží svatohostýnské roku 1912

Bradáčová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Počátky fungování Československého egyptologického ústavu a vliv jeho expedic do Núbie v rámci mezinárodní kampaně UNESCO na postavení, chod a vědeckou koncepci ústavu

Brahová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Neuskutečněná rakousko-německá celní unie z roku 1931 a její ohlas v rakouském, německém a československém tisku

Buráňová, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Publicistika historiků Jana Slavíka, Josefa Pekaře a Kamila Krofty

Burger, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Proměny Miroslavska 1945–1960: Vysidlování, osidlování, revoluce a kolektivizace

Buršíková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Kulturní a osvětová činnost Tělocvičné jednoty Sokol Ivančice v letech 1887-1938

Cíhová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Specifické problémy trestního práva v Právní knize města Brna

Čermin, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Brněnské národní výbory a jejich funkcionáři (1945-1954)

Černohorský, Daniel

(obhajoba nebyla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Vztah husitů a utrakvistů k pravoslaví

Černý, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Němečtí zajatci a trestanci v Rosicko-oslavanském revíru v letech 1945-1951

Čtvrtečková, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství historie pro střední školy
Diplomová práce: Postavení Okresních dětských domovů v systému péče o mládež na jižní Moravě (1918-1938)