Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru EVU Učitelství estetické výchovy pro střední školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Učitelství pro střední školy: Učitelství estetické výchovy pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Tulejová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství estetické výchovy pro střední školy
Diplomová práce: Vyučovanie estetiky ako cesta k prehĺbeniu vzťahu k umeniu