Počet výsledků: 29

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté): Hudební věda
zahrnout jen obhájené práce

Fajtlová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: Problematika autorství duchovních písní v kancionálech 16. a 17. století: Blahoslavův Rejstřík a jeho pokračovatelé

Ferrer, Robert

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: The Performances of Leoš Janáček’s Operas in Spain (1965–2020)

Grich, Stanislav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: Muzikológia a digitálna technika z pohľadu súčasnosti

Haas, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: Počítačem asistovaná kompozice – precedenty formalizovaného myšlení

Haničáková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: Řád německých rytířů a zámecká hudební kultura v Bruntále na přelomu 18. a 19. století

Hejnová, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: Houslové capriccio širokospektrálně. Zaalpské inovace, kvintesence hudby a momenty dekonstrukce.

Hugo, Robert

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: Gunther Jacob OSB (1685 - 1734), život a dílo

Janáčková, Libuše

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: Malé divadlo hudby a poezie v Brně 1962-1995

Khokhlova, Elena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: Opera Houses Online: Marketing Sophisticated Art in the Age of Big Data and Social Media

Kobzová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: Proměny orchestrů v Československu a v Rakousku v letech 1945–1989

Kočová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: Výtvarné aspekty v životě a díle Leoše Janáčka

Kovačovská, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: Opera Osud Leoše Janáčka

Kramářová, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: Der Kirchenmusikbetrieb im späten 18. Jahrhundert am Beispiel von Brünn und Wien im Vergleich

Kučerová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: Janáčkova varhanická škola v kontextu hudebního školství v Brně na přelomu 19. a 20. století

Lána, Oldřich

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: Leoš Janáček a Umělecká beseda (1920-1928)

Lukeš, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: Hudební sbírka z kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého v Kvasicích a její tematický katalog

Matuszek, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: Dílo Petra Pokorného a podstata narativní symboliky v jeho tvorbě. Podrobný katalog hudebního díla Petra Pokorného s analytickým vhledem do komorních děl posledních deseti let jeho tvorby.

Pantůček, Viktor

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: „Když není pro, bude tedy, třeba i nevědomě, proti.“ Socialistický realismus v Československu? Budovatelská éra socialistického realismu v české hudební kultuře se zaměřením na Brno (1948 – 1953)

Slouka, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: Hudebnědramatické dílo Johanna Heinricha Schmelzera (1620/23–1680)

Spekhorstová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Hudební věda
Disertační práce: Karl Joseph Wilhelm Haugwitz a jeho tvorba v novém světle