Počet výsledků: 15

Výsledky se týkají zvoleného oboru TDU Teorie a dějiny umění (doktorské kombinované)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté): Teorie a dějiny umění
zahrnout jen obhájené práce

Cenková, Pavla

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny umění
Disertační práce: „Vkusné & solidní“. Měšťanské sochařství v Brně 1800-1880

Dolejší, Kateřina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny umění
Disertační práce: "Naše zvědavé století se chce bavit novotou a nenadálou krásou." Symboly ilustrované barokní tisky olomouckých jezuitů.

Filipová, Alžběta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny umění
Disertační práce: Milan sans frontières. Les reliques au service de la diffusion de l'art et de l'architecture milanais pendant l'antiquité tardive

Galeta, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny umění
Disertační práce: Národní domy na Moravě 1868–1914. Architektura a nacionalismus

Heilandová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny umění
Disertační práce: Kresleno na kameni. Počátky brněnské a pražské litografie

Ivanega, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny umění
Disertační práce: „Wohl, tüchtig und tauerhafft.“ Stavební aktivity na schwarzenberských panstvích za knížete Adama Františka (1703–1732)

Kruntorád, Matěj

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny umění
Disertační práce: Řezbářská a restaurátorská dílna bratří Kotrbů v Brně

Macurová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny umění
Disertační práce: Stavební a umělecké aktivity benediktinského kláštera v Rajhradě v 18. století

Míchalová, Zdeňka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny umění
Disertační práce: Měšťané a výtvarné umění ve vrchnostenských městech na počátku raného novověku. Případ Telče a Slavonic v 16. století

Palladino, Adrien

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny umění
Disertační práce: Arcae: Boîtes à images chrétiennes. Historiographie, culte des reliques, et usages (IVe–VIe siècles)

Paštrnáková, Iva

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny umění
Disertační práce: Cyril Kutlík (1869-1900). Život a dielo

Spilková, Monika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny umění
Disertační práce: Teoretické a technické aspekty tvorby vybraných českých fotografů od poloviny 60. let 20. století do současnosti

Šenk, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny umění
Disertační práce: Magie skutečného (Technicistní architektura a reakce na internacionální sloh. Poznámky k fenomenologické architektuře)

Tomášek, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny umění
Disertační práce: Aristokracie vkusu. Umělecký mecenát a sběratelství knížat ze Salm-Reifferscheidtů v 19. století

Toufarová, Dana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny umění
Disertační práce: Jezuité a architektura v české provincii v letech 1625 až 1675. Tradice a stavební praxe řádu na příkladu několika jezuitských kolejí.