Počet výsledků: 6

Výsledky se týkají zvoleného oboru LM Latinská medievistika (doktorské kombinované)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie (čtyřleté): Latinská medievistika
zahrnout jen obhájené práce

Harvánek, Kamil

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Latinská medievistika
Disertační práce: Largum sero Jana z Holešova

Katreničová, Anabela

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Latinská medievistika
Disertační práce: Tractatulus pulcherrimus de custodia quinque sensuum - Rozbor traktátu o strážení piatich zmyslov

Lukšová, Zuzana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Latinská medievistika
Disertační práce: Synodální kázání Jana Husa Diliges Dominum Deum

Polehlová, Helena

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Latinská medievistika
Disertační práce: Vita sancti Wilfridi v kontextu anglo-latinské hagiografické literatury 8. století

Švanda, Libor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Latinská medievistika
Disertační práce: Chvály osob v česko-latinských historiografických textech 12. století

Žákovská, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Latinská medievistika
Disertační práce: Univerzitní rétorické příručky – sbírka Formularius epistolarum ve světle ars dictaminis