Počet výsledků: 7

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filozofie: Filozofie
zahrnout jen obhájené práce

Balík, Stanislav

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Filozofie
Rigorózní práce: Proměny nietzschovského diskursu v českém filozofickém myšlení

Dolák, Antonín

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Filozofie
Rigorózní práce: K ontologii a etice Tractatu (včetně epistemologických a zejména sémantických souvislostí)

Krajáč, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Filozofie
Rigorózní práce: Aktuální problémy pravdy - Filosofická analýza

Picha, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Filozofie
Rigorózní práce: Chybějící qualia: strukturní analýza (teze disertační práce)

Puškinová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Filozofie
Rigorózní práce: Problém prvopočátku v Aristotelově filosofii (teze disertační práce)

Raclavský, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Filozofie
Rigorózní práce: Logická analýza pojmových postojů (teze disertační práce)

Svoboda, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Filozofie
Rigorózní práce: Masarykův realismus a filosofie pozitivismu (teze disertační práce)