Počet výsledků: 11

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Historické vědy: Etnologie
zahrnout jen obhájené práce

Čermáková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Rigorózní práce: Vesnický dům na Táborsku (Kozácku) a jeho vývoj v 19. století. Příspěvek k typologii lidového domu v českých zemích (teze disertační práce)

Doušek, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Rigorózní práce: Sebranice v 1. polovině 18. století. Vesnická komunita a její kultura (teze disertační práce)

Drápala, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Rigorózní práce: Trhy v podhůří vnějších západních Karpat v době předindustriální (teze disertační práce)

Kuminková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Rigorózní práce: Proměny tradiční lidové kultury v souvislostech snah o její ochranu a revitalizaci (na příkladu lidového oděvu a tance na Valašsku) (teze disertační práce)

Malach, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Rigorózní práce: Tradiční způsoby požární ochrany na moravském venkově a jejich inovace do konce 19. století (teze disertační práce)

Mertová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Rigorózní práce: Paličkovaná krajka jako společenský, sociální a ekonomický fenomén (teze disertační práce)

Michalička, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Novotný, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Rigorózní práce: Konstrukce nosných stěn pomoravsko-panonského typu lidového domu. S důrazem na hliněné stavitelství regionu Hané. (teze disertační práce)

Poláková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Rigorózní práce: Kapitoly ze současné romistiky (Sondy do historie, metodologie a terénní praxe) (teze disertační práce)

Šimša, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Rigorózní práce: Analýza konstrukce, sémantika a ikonografie součástí lidového oděvu na příkladu soukenných kalhot v západních Karpatech a středověkého kalhotového oděvu (teze disertační práce)

Uhlíková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Etnologie
Rigorózní práce: Obraz Žida v moravské lidové písni. Příspěvek ke studiu etnických stereotypů (teze disertační práce)