Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filozofie (čtyřleté): Teorie a dějiny vědy
zahrnout jen obhájené práce

Ledvoňová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny vědy
Disertační práce: Galileovy cesty k nové vědě

Ondráček, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny vědy
Disertační práce: Co jsou to imunizační strategie?

Podroužková, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny vědy
Disertační práce: Transhumanismus: Myšlenka na pomezí vědy a fikce

Růžička, Jaroslav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny vědy
Disertační práce: Sémantický přístup k vědeckým teoriím a jejich modelování pomocí jazyka Python

Vanžura, Marek

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny vědy
Disertační práce: Autonomizace a ztělesňování techniky