Počet výsledků: 14

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Mediteránní studia
zahrnout jen obhájené práce

Daňková, Margareta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Mediteránní studia
Diplomová práce: Žánr mořské literatury v díle Ioanny Karystiani (Malá Anglie, Nevěsty, Suel)

Flaškárová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Mediteránní studia
Diplomová práce: Otrok ako vec a človek v období od 2. - 6. storočia n. l.

Kolečková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Mediteránní studia
Diplomová práce: Dante a islám

Krpcová, Terezie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Mediteránní studia
Diplomová práce: Postava Médeie v dramatu: Eurípidés, Seneca, Robinson Jeffers, Jean Anouilh

Mitrengová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Mediteránní studia
Diplomová práce: Osudy antické filozofie po uzavření platónské Akademie na Východě

Mokrošová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Mediteránní studia
Diplomová práce: Kyperská poezie a její specifika: Kostas Montis

Novotný, Milan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Mediteránní studia
Diplomová práce: Héraklés ve spise Fiore d’Italia od Guidona da Pisa

Pavela, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Mediteránní studia
Diplomová práce: Byzantská rekonkvista Západu za vlády císaře Justiniána

Sasynová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Mediteránní studia
Diplomová práce: Satira v literatuře Sedmiostroví

Slažanská, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Mediteránní studia
Diplomová práce: Srovnání umajjovského ghazalu a římské elegie

Šinoglová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Mediteránní studia
Diplomová práce: Alexandrie u K. Kavafise a L. Durrella

Šodková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Mediteránní studia
Diplomová práce: Současná kyperská poezie a časopis Cadences: pohled na kyperský konflikt a jeho důsledky

Štěpánková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Mediteránní studia
Diplomová práce: Středomořský prostor v románech místních a cizinců

Šulák, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Mediteránní studia
Diplomová práce: Sedm neřestí v rané monastické literatuře Západu a Východu