Počet výsledků: 129

Výsledky se týkají zvoleného oboru PS Psychologie (magisterské kombinované)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Psychologie: Psychologie
zahrnout jen obhájené práce

Atanasovová, Marija

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Zóna nejbližšího vývoje a její vliv na samostatnost mladých dospělých s lehkým a středně těžkým mentálním postižením

Balíková, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Formální a obsahová analýza Scénotestu u lidí s Downovým syndromem vzhledem k míře předem zjištěného mentálního deficitu

Benešová, Ivana

(udělen titul Mgr.)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Sebepojetí a úzkost dětí s ADHD

Bloščicová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Efektivita copingových strategií u zdravých sourozenců dětí s postižením

Borešová, Jaromíra

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Současné postoje adolescentů ke konzumaci alkoholu

Brůžková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Výskyt stresu u žáků druhého stupně základní školy ve vztahu k jejich vnímání psychosociálního klimatu ve třídě

Brzkovská, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Emocionalita a sociabilita u nadaných předškoláků

Bukáčková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Stáří v kontextu lidského života

Bureš, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Seznamovací inzeráty z hlediska psychologie

Butulová, Alena

(udělen titul Mgr.)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Problematika kompliance u klientů s ADHD

Čajánková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Jsme dospělí? (Sociální reprezentace konceptu dospělosti v pojetí mladých lidí ve věku 18 – 25 let)

Čapková, Alice

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Obezita v projektivních metodách Kresba postavy, Baum test a ve fiktivním příběhu.

Čermáková, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Autobiografická paměť: Kontinuita v životních příbězích třicátníků. Porovnání čar života a narativních rozhovorů.

Černá, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Rizikové faktory rozvoje delikventního chování

Černý, Matěj

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Konstrukt kongruence v Modelu rustu Virgine Satirove

Devátová, Magda

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Preventivní programy a jejich vliv na sociální klima školní třídy

Dokoupilová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Diagnostika inteligence pomocí testu SON-R 2,5-7 u dětí s vývojovou dysfázií

Dorňáková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Agresivita hráčů ledního hokeje

Dörrerová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Diagnostika paměťových funkcí pomocí programu Neurop 2