Počet výsledků: 32

Výsledky se týkají zvoleného oboru AE Archeologie (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Historické vědy: Archeologie
zahrnout jen obhájené práce

Bayer, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Mladohradištní pohřebiště ve Šlapanicích u Brna a soudobá pohřebiště na Brněnsku.

Benech, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Komparace avarských pásových garnitur z území avarské a slovanské oikumeny - kvantitativně funkční vyhodnocení

Beran, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Stavební kování z hradu Rokštejna

Bílová, Zdeňka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Nadzemní kůlové stavby ze starší doby bronzové v Brně-Tuřanech

Blažková, Eva Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Zpracování keramického souboru z Janštejna

Doležalová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Středověké keramické lampy v Jihlavě a na Starých Horách u Jihlavy

Grünseisen, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Raně středověké osídlení povodí Trkmanky a Kyjovky

Hlaváčová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Sídliště doby popelnicových polí v Mouchnicích

Hromádková, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Část sídliště z doby bronzové z Moravského Krumlova

Charvát, Aleš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Směna v neolitu střední Evropy (příspěvek k problematice)

Chrástek, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Raně středověké mohylové pohřebiště v lese Hluboček u Hluku

Kalčík, Libor

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Osídlení Slatinek - Močílek v době laténské a časně slovanském období

Koucká, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Laténské sídliště a pohřebiště v Hulíně "U Isidorka"

Kozák, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Historické vědy
Bakalářská práce: Zaniklá středověká ves Střenčí. Vyhodnocení souboru kovových artefaktů.

Malata, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Spracovanie dosiaľ nepublikovanej časti pohrebiska lužickej kultúry Martin-Sever

Matoušek, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Prostorová analýza koncentraci na lokalitě Těšetice-Kyjovice, poloha Sutny

Navrátilová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Pohřebiště otomansko-füzesabonyské kultury na lokalitě Nižná Myšľa – keramika staršího horizontu

Nedbalová, Jarmila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Archeologické a přírodní kontexty výšinné polohy Cezavy u Blučiny

Nováček, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Pohrebisko otomansko-füzesabonyskej kultúry na lokalite Nižná Myšľa - nekeramické pamiatky staršieho horizontu

Olivík, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Bakalářská práce: Příspěvek k poznání silicitových šipek kultury zvoncovitých pohárů na Moravě