Počet výsledků: 75

Výsledky se týkají zvoleného oboru CJ Český jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Český jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Barotová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Obraz subjektivního romantismu 30. a 40. let 19. století v soudobé kritice

Batystová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Grafika vybraných hlásek v 5. svazku edice Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae

Bencová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Cenzura a regulace české literatury po roce 1989

Bílková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Reflexe turecké problematiky v "Příhodách" Václava Vratislava z Mitrovic

Břehovská, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Specifika osvojování češtiny jako L2 u Finů

Bubeníčková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Vybrané idyly v české próze 19. století

Celnerová, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Válka v textech Karla Kryla a Jaromíra Nohavici

Coufalová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Absurdní a autobiografické prvky ve vybraných hrách Václava Havla

Čechová, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: E-maily jako lexikografický pramen

Čejková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Literární postavy v románě Josefa Kopty Hlídač č. 47

Čeňková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Komunikace českých mluvčích mladších 25 let napříč různými typy komunikátů na Facebooku

Danielová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Pravidelné a nepravidelné tvary sloves typu začít v Českém národním korpusu

Davidová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: K deminutivům v soukromé korespondenci

Dejmková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Nářeční slovní zásoba mladé generace na Prachaticku

Drábková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Reflexe holocaustu v české literatuře 1945 - 1949

Drechslerová, Magda

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Fantastika Julie Novákové

Dvořáková, Alice

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Žena v humanistické moralistické próze 16. století

Faltýnková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Postavy psychologických próz Václava Řezáče.

Fialová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Čeština komunikace na blogu

Filipová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Vybraná díla Anny Marie Tilschové