Počet výsledků: 16

Výsledky se týkají zvoleného oboru LJ Latinský jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Latinský jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Eliáš, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura
Bakalářská práce: České překlady Vergilia od počátku do poloviny 19. století

Franek, Juraj

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Dialektika v diele Martiana Capellu De Nuptiis Philologiae et Mercurii

Ježová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Parentetické credo a opinor v Ciceronových textech

Klouda, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Zákonodárná činnost císaře Maioriana.

Koldová, Julie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Figury a tropy v díle Rhetorica ad Herennium ve srovnání s rétorickými texty Cicerona a Quintiliana

Melounová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Politické procesy v období římského principátu

Morávek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Deminutiva a Cicerone in litteris adhibita

Neničková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Sen jako literární prostředek v latinsky psané umělecké literatuře

Pokorná, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Literární rozbor děje a postav 1. a 2. knihy spisu Martiana Capelly: De nuptiis Philologiae et Mercurii

Rychtecká, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura
Bakalářská práce: O ženách v 1. až 4. knize spisu De medicina Aula Cornelia Celsa

Steinová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Náboženství ve vztazích Římske říše a Perzske říše v období christologických konfliktů

Šmerda, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Válka s Jugurthou a válka s Germány – srovnání románového zpracování autorky Colleen McCulloughové s prameny

Tomšů, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Testamentum porcelli

Umlauf, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Nápisné doklady citátů z Vergilia na území Římského Impéria

Valenta, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Vybrané listy z Petrarkovy sbírky Epystole metrice

Véghová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Obsahové propozície po accedit