Počet výsledků: 31

Výsledky se týkají zvoleného oboru DU Dějiny umění (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Obecná teorie a dějiny umění a kultury: Dějiny umění
zahrnout jen obhájené práce

Cigánková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: Jan Jiří Etgens - Malířská výzdoba kaple sv. Jana Nepomuckého v emeritním domě v Kroměříži

Dvořáková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: Orientální koberce na zámku Červená Lhota za sbírky Sofie Schönburg-Hartenstein

Ečerová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: Výstava Nová citlivost

Forejtová, Karin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: Propagační ilustrace Bohumila Konečného

Forstová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: Činost skupiny Šmidrové v padesátých letech

Haišmanová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: Bývalý kapucínský kostel sv. Tří králů a jeho oltářní výzdoba od Jana Kryštofa Lišky

Helešicová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: Vlastní vila Josefa Místeckého ve Valašském Meziříčí

Hubková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: Plečnikovo Býčí schodiště na Pražském hradě

Chvojka, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: En Romedius a Thaur: ikonografie vnitřní výzdoby zámecké kaple v Cholticích

Chybíková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: Obchodní a bytový dům Convalaria v Brně

Jankulíková, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: Jindřich Freiwald: budova Spořitelny města Kolína

Ketmanová, Karolina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: Fenomén recyklace v současné umělecké tvorbě z pohledu fotografie

Křížová, Beatrix

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: Malířská výzdoba kostela sv.Jiří v Ořechově-Tikovicích

Kubíčková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: Člověk = X ~ - stroj

Lisá, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: Vincenc Makovský: Pomník T. G. Masaryka v Humpolci

Menšíková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: Videoartová tvorba Radima Labudy v letech 2003 - 2006

Neupauerová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: Motiv krajiny v romane Julia Zeyera "Jan Maria Plojhar"

Nováčková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: Mikulovské výtvarné sympozium

Ondrová, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: Vlastní vila moderního architekta. Rodinný dům Aloise Kuby

Ondříková, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Dějiny umění
Bakalářská práce: František Vavřinec Korompay a jeho obrazy v kostele sv. Jakuba Většího v Brně